Vi har lagt tilrette for at du og dine kan bo slik det passer dere best. Her kan du bo hos oss enten på stabburet, i lavvo, hytte eller på rom. Vi har også godt samarbeid med hoteller og andre overnattingsbedrifter i området som også ønsker deg velkommen.